Yatırım

Yatırım, belirli bir kaynağın ya da değerin, gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasıdır. Tüketim kavramından temel farkı, kullanılan kaynak ya da değerin işlem sonunda tükenmemesidir.

yatırım

Yatırım kararı verirken 3 temel sorunla karşılaşıyoruz. Hangi finansal ürüne ne zaman ve hangi fiyattan yatırım yapacağız ?

Yatırımın zamanlaması  ve yatırım aracının alım satım fiyatının belirlenmesi en az hangi ürüne yatırım yapılacağı kadar önemli bir sorundur. Gelişen teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmak çok kolay olduğu halde, ulaşılan bilgi  ekseriyetle doğru yatırım kararına dönüşemez. Yatırım aracının fiyatı ve zamanlaması belirlenirken analiz yöntemleri etkin kullanılsa dahi, yatırımcılar psikolojik faktörler nedeniyle ciddi kayıplar yaşamaktadır.  Yatırım yapmak takip ve analiz kadar sağlam bir psikoloji işidir. Son yıllarda yatırımların yönetiminde psikolojik faktörlerin etkisi daha belirgin hale gelmiş ve ‘’Davranışsal Finans’’ yeni bir finans alanı olarak karşımıza çıkmıştır. 

Klasik iktisatçıların  aksine davranışsal finans yaklaşımına göre; Yatırımcı veriyi her zaman doğru algılayıp  doğru analiz ederek yatırım kararı almaz. Birey yatırım yaparken sıklıkla duygularının etkisinde kalmaktadır. Genellikle iyimser beklentilerle yatırım yapmaya başlanır. Eğer işlem kararı isabetliyse yatırımcı  yükselen öz güvenin etkisiyle  pozisyonuna sadık kalacak,  beklentisinin aksi yönünde bir gelişme olduğunda bile pozisyonu taşımakta ısrar edecektir. Hatta zararı sermayeyi etkileyecek büyüklüğe ulaşmadan kesmek yerine, değişen fiyattan yeni pozisyon açma eğiliminde olacaktır. Yatırım aracının fiyatı beklediği yönde hareket etmediğinde bir süre sonra korkuya kapılarak en kötü fiyattan ve en yüksek zararla pozisyonu kapatacaktır. Küçük zararları realize etmekte çekimser kalan yatırımcı karlı pozisyonlarını ise küçük karlara razı olup erkenden çıkma eğilimindedir.

Yatırım yaptıktan sonra,  fiyatlar beklediğimiz yönde ilerlemezse nasıl bir strateji izleyeceğiz?

Forex Piyasasında işlem yapan yatırımcılar açısından bakıldığında, doğru bir risk yönetimi hem psikolojik itkilerle başa çıkmak  hem de yatırım sermayesini  korumak  için hayati önem taşır. Risk yönetimi için en önemli unsur toplam paranın ne kadarıyla işleme girileceğini belirlemektir. Sermayenin tamamını ya da büyük çoğunluğunu kullanarak pozisyon almak yatırımcının üzerindeki psikolojik baskıyı arttıracağından, yanlış  yatırım kararlarına ve anaparanın kısa sürede kaybedilmesine neden olabilir.  Forex piyasasında işlemlerin başarısını etkileyen diğer önemli bir faktör ise, pozisyona girerken hedef karı ve o pozisyon için katlanılabilecek zararı önceden belirleyerek kar al ve zarar durdur fonksiyonlarını kullanmaktır. Stoploss (zarar durdur ) belirlerken iki noktaya çok dikkat etmek gerekir. Eğer zarar durdur olarak belirlenen fiyat işlem fiyatına çok yakınsa işlemin stoplanma olasılığı çok yüksektir. Öte yandan zarar durdur seviyesi çalıştığında, toplam bakiyede önemli bir kayıp meydana gelmeyecek bir stop seviyesi belirlenmelidir. Kar al zarar durdur seviyesi belirleyerek işlem açmak ekranı sürekli takip etme zorunluluğunu da ortadan kaldırarak  yatırımcının üzerindeki stresi azaltacaktır. 

Duygulardan arındırılmış  realistik  yaklaşımla sabit bir yatırım stratejisi oluşturmak,  kar al zarar durdur seviyelerini belirlemek ve  çok önemli bir gelişme olmadığı sürece bu seviyelere sadık kalmak başarılı bir risk yönetimi için en önemli unsurlardır. Heyecanlı, kırılgan, stresli ya da soğukkanlı  nasıl biri olursanız olun size uygun bir strateji mutlaka vardır ve bir stratejinin en önemli parçası ise stratejiye sadık bir uygulayıcıdır.