Temerrüt Nedir?

Temerrüt, kişinin borçlandığı edimi hukuka aykırı olarak yerine getirmemesi halidir. Temerrüt alacaklının ve borçlunun temerrüdü şeklinde iki türlüdür. Gerek alacaklı ifa edilmek istenen edimi kabul etmeyerek; gerekse borçlu yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur.
temerrüt nedir

Borsada Temerrüt Nedir?

Geçerli bir sebebi bulunmamasına rağmen taahhüt zamanı geçmiş borçlarını ödememe durumuna temerrüt denilir. Temerrüt tamamen hukuk dışı bir durumdur.  Borsada kimi zaman kazanç sağlanırken kimi zaman da kayıplar yaşanabilmektedir. Borsada yapılan işlemler sonucunda teminat açığı oluşan yatırımcılara Takas Bank tarafından bu açığı gidermeleri için yasal bir uyarı yapılarak belirli bir süre tanınır. Bu süre içerisinde ödenmesi gereken borç ödenmediği takdirde yatırımcının hesabı temerrüde düşmüş olur. Temerrüde düştükten sonra ödenmesi gereken borç hemen ödenirse birinci temerrüde düşülerek yatırımcının hesabına borsada o gün oluşan faiz oranlarının en yüksek olanının 1 katı faiz uygulanır.  Eğer borç hemen ödenmezse yatırımcının hesabı ikinci temerrüde düşer ve yatırımcıya bu kez 3 kat faiz uygulanır.

Hesap Temerrüde Düşerse Ve Yükümlülükler Yerine Getirilmezse Ne Olur?

Yatırım hesabı temerrüde düşerse ödenmesi gereken borç en kısa sürede ödenmelidir. Borcun ödenmediği her gün için o günkü en yüksek faiz oranı göz önüne alınarak hesaba yüklü faizler uygulanır. Bir yatırımcı olarak kazanç ve kayıp oranlarınızı özenli bir şekilde takip etmeli ve taahhüt edilmiş borçlarınız var ise bu borçları taahhüt ettiğiniz zamanda ödemeye özen göstermelisiniz. 

Borsada temerrüde düşmek hem büyük oranlarda maddi kayıp yaşamanıza hem de borsada negatif bir etki bırakmanıza sebep olabilir. Eğer hesabınız temerrüde düşerse borcunuzu ikinci temerrüde düşmeden henüz birinci aşamadayken ödemeye çalışmalısınız. Bu şekilde hem büyük oranda maddi kayıp yaşamaz hem de oluşabilecek negatif etkilerden de kurtulmuş olursunuz.