TEKNİK ANALİZDE DEVAM FORMASYONLARI (CONTİNUATİON PATTERNS)

Fiyatlar trend içerisinde hareket ederken zaman zaman yön arayışına girer ve bir duraksama yaşanır. Duraksamanın nedeni piyasanın yönü konusunda yatırımcıların kararsız kalmasıdır.  Piyasanın kararsız hareket ettiği bu zamanlarda alıcı ve satıcıların hareketleri hep aynı seviyelerde dengelenir. Arz ve talebin benzer seviyede dengelenmesi fiyatlarda sıkışıklığa neden olmaktadır. Denge bozulduğunda piyasada sert hareketler beklenir.  

Teknik analizde sık rastlanan devam formasyonları; 

- Üçgen formasyonları


  1- Yükselen üçgen
  2-Alçalan üçgen
  3-Simetrik üçgen

- Bayrak ve flama formasyonları

UYARI !!!

Hiçbir formasyonun güvenilirlik düzeyi yüzde yüz değildir. Formasyon grafikteki değerlerle uyumlu olabileceği gibi, formasyonu oluşturan çizgilerle veri arasında sapma olabilir. Fiyatlar formasyonu bozacak yükseliş ve düşüş hareketleri yapabilir. İşleme girmek için tespit edilen formasyonun tamamlanmasını beklemek gerekir. Formasyon tamamlandıktan sonra bile formasyonun başarısız olma ihtimali göz önünde bulundurularak ZARAR DURDUR (STOPLOSS) seviyesi belirlemek doğru bir işlem stratejisi oluşturabilmek için önemli bir koşuldur. Tamamlanmış bir formasyonun fiyat hedefi ile piyasada oluşan fiyatlar arasında fark olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Fiyatlar hedefine kısmen ulaştıktan sonra ters yönde hareketlerin oluşması her zaman mümkündür. Aynı şekilde formasyon tamamlanmasıyla, fiyat hedefe ulaştıktan sonra aynı yönde hareketin devam etmesi ve fiyatın daha iyi bir seviyeye ulaşması da karşılaşılan bir durumdur. Fakat yapılması gereken formasyon tamamlandıktan sonra hedef fiyatlara yakın bir seviyeden KAR AL(TAKE PROFİT)  seviyesi belirleyerek pozisyonu kapatmak ve yeni işlem açmak için piyasada yeni oluşacak trendi beklemek gerekir.