Teknik Analiz (Niceliksel Analiz) ve Dow TeorisiBugün kullanmakta olduğumuz teknik analiz yöntemlerinin temeli ‘’Dow Teorisi’’ ne dayanır. Dow teorisinin kurucusu Modern Teknik Analiz’in atası olarak nitelendirilen Wall Street Journal’ın editörü Charles Dow’dur. Dow Teorisi, Charles Dow’un 1900-1902 yılları arasında yazdığı makalelerden oluşur.

Teori 6 ana ilkeye dayanır

1-     Fiyat her şeyi içerir. Diğer tüm varsayımlar geçersizdir.

2-     Piyasada 3 ana trend vardır

Ana trend (Primary Trend) :

Yükseliş ve düşüş trendi şeklinde oluşabilir. Yeni oluşan fiyat eski fiyata göre yüksekse ana trend yükseliş yönündedir. Yeni oluşan fiyat eskiye göre düşükse ana trend düşüş yönünde ilerler. Bir yıldan birkaç yıla kadar devam eden trendlerdir.

İkincil Trend (Secondary Trend) :

İkincil trend oluşurken,  Yükselen ve düşen ana trendler bozulmaz fakat yükselen bir trend üzerinde trende sadık kalınmak kaydıyla, önemli düşüşler meydana gelebileceği gibi, düşen bir trend üzerinde de trend çizgisi kırılmadan önemli yükselişler meydana gelebilir. İkincil trendler ‘’Ara Trend’’ olarak da isimlendirilir. Bir aydan birkaç aya kadar devam eden ara trendler genellikle bir önceki ara trend hareketinin 1/3 ile  2/3’ü arasında hareket eder.

Küçük Trend (Minor Trend) :

Kısa vadeli trendlerdir. Bir ara trend birkaç minör trendden meydana gelmektedir.

3-                 Ana Trend 4 Aşamadan Oluşur

Yükselen Trendin 4 aşaması :

Birinci Aşama

Genellikle kötü piyasa koşullarında başlar, bilinçli yatırımcıların uzun vadede olumlu beklentilerine dayalı  alış işlemlerinin görüldüğü dönemdir.

 İkinci Aşama

Ekonomik koşulların düzelmeye başladığı aşamadır. Ekonomik koşulların düzelmesi şirket karlarına yansıdığından bu aşamada diğer alıcılar devreye girer ve fiyatlar yükselmeye başlar.

Üçüncü Aşama

Son aşamadır. Piyasa koşulları olumludur ve fiyatların daha fazla yükseleceğine dair genel bir inanç hakimdir. Birinci aşamada alış yapan yatırımcılar bu aşamada yükselen fiyatlardan satışa geçer.

Yükselen Trendin 4 Aşaması

Birinci Aşama

İyi piyasa koşullarında, karlarını realize etmek isteyen yatırımcıların satışlarıyla başlar.

İkinci Aşama

Ekonomik koşulların bozulmaya başladığı aşamadır. Ekonomik koşullardaki bozulma şirket karlarına olumsuz yansıdığından satışlar hızlanır ve fiyatlar hızla düşmeye başlar.

Üçüncü Aşama

      Piyasada panik havası hakimdir. Fiyatların düzeyine bakmadan yatırımcıların satış yaptığı aşamadır.

4-                  Endeksler,  gösterge ve ortalamalar birbirini Onaylamalıdır.

Bir trendin onaylanması için farklı farklı endekslerin aynı yönde hareket etmesi ve birbirini teyit etmesi gerekmektedir.

5-                 İşlem hacmi fiyatları onaylamalıdır. Bir trendin başladığından söz edebilmek için, katılımcıların artması gerekir.             Yükselen bir trendin işlem hacmi zayıfsa fiyatların konsolide olma ihtimali yüksektir. 

6-           Bazen piyasalar eğilimin tersi yönde hareket eder fakat tekrar ana trend yönünde ilerlemeye devam eder. Piyasada       yönün değiştiğine dair kesin Bir dönüş sinyali oluşuncaya kadar trend devam etmektedir. Trendin tersi yönde bir           hareketin yeni bir trend başlangıcı mı yoksa geçici bir hareket mi olduğunu tespit etmek çok kolay değildir.Teknik         analiz yöntemleri  trend dönüşümlerinin gerçek olup olmadığını tespit etmeye çalışır. Trendin döndüğünden                 bahsedebilmek için farklı endekslerin trendinin de değişmesi gerekir.