Cari işlemler dengesi Haziran ayında 2.973 milyon $ olarak açıklandı Piyasa beklentisi 3 Milyar $ g">

Rezervler İmdada Yetişti

Cari işlemler dengesi Haziran ayında 2.973 milyon $ olarak açıklandı Piyasa beklentisi 3 Milyar $ geleceği yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında piyasa beklentisinin hafif altında geldi. Yıllık cari açığımız 57.386 milyon $ seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı cari açık geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 arttı. Ocak – Haziran döneminde ise cari işlemler dengesi 31.247 milyon $ oldu. Geçen yılın aynı dönemi dikkate alındığında buradaki artış yüzde 46 oldu.

Doğrudan yatırımlarda 955 milyon giriş olmuş bu rakam 2018 yılı içerisinde Mart ayından sonra en yüksek rakam. Bu açıdan olumlu bulmakla birlikte cari açığın finansmanında yetersiz olduğunu düşünmekteyiz.

Diğer taraftan 2018 yılında Ocak ayı dışında yılın genelinde portföy çıkışı olduğundan bahsetmek mümkün. Bu açıdan haziran ayında da 883 milyon $ portföy çıkışı olmuş. Potföy yatırımlarının alt kalemleri incelendiğinde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 76 milyon $ net alış ve devlet iç borçlanma senetlerinde 262 milyon $ satış gerçekleşti. Bununla birlikte diğer yatırımlardan 4.535 milyon $ çıkış olması cari açığın finansmanını olumsuz etkilemiş görünüyor. Diğer yatırımlardaki bu şiddetli çıkış yüksek kredi geri ödemelerinden oluşmuş. 

Dış ticaret açığının geçen aylara kıyasla azalmış olması ve turizm gelirlerinin artması cari işlemler dengesinin azalmasını destekleyen önemli iki etken olmuş.

Özetle, Doğrudan yatırımlarda 951 milyon dolar giriş, portföy yatırımlarında 883 milyon dolar çıkış ile diğer yatırımlarda 4.535 milyon dolar çıkış olmuş. Buna net hata noksan kaleminden gelen 455milyon dolar eklendiğinde toplam finansman 4 milyar 12 milyon dolar çıkış yönünde olmuş ve cari açığın üzerine ilave yük getirmiş. Bu rakamı haziran ayı cari açık rakamına eklediğimizde ulaşılan 6 milyar 988 milyon dolar finansman ihtiyacını TCMB rezervlerinden karşılamışız.