Negatif faizin tahvil fiyatlarına etkisi

Negatif faizli kamu ve özel sektör tahvillerinde tahvil yatırımı için ödenen sermayenin getiri kaybı söz konusudur. Yani vadeye kadar beklendiğinde para kaybettirecek tahvillerdir. Uygulamanın portföylerinde tahvil bulunduran fonlar üzerinde negatif etkisi ise kaçınılmazdır. Buna rağmen piyasada negatif faizli tahvil stoku 13 trilyon dolara ulaştı

 O halde negatif getiriye sahip tahvillerde yatırım yapmanın mantığı ne olabilir?

Negatif faizin artma riski, riskli ülkelerden daha güvenli ülkelere geçiş için maliyete katlanmayı göze almak, uzun vadeli yükümlülükleri olan ve bu nedenle de uzun vadeli yatırım araçlarını portföylerinde bulundurması gereken fonlar, bankaların zorunlu karşılıkları için devlet tahvili ve hazine bonolarını bulundurması gibi nedenler negatif faizli tahvillere talebi devam ettirmektedir.

Bir diğer talep ise spekülatif amaçlı işlem yapanlardan gelmektedir. Bilindiği gibi tahvilin fiyatı ile faizi ters orantılıdır tahvilin fiyatı düştükçe getirisi yükselir. Bir ekonomide enflasyon ve faiz artışı tahvil talebini düşüren en önemli unsurlardır çünkü tahviller likittir ve ikincil piyasada alınıp satılabilirler. Enflasyonist ve faizlerin yükseldiği bir ortamda vadesi dolmamış bir tahvili satmak isteyen bir yatırımcının zarar etme olasılığı yüksektir.

Özetle vade sonuna kadar beklenmediği takdirde özellikle spekülatif amaçlı işlem yapanlar açısından negatif faizli tahvillerin talep edilmesinin nedeni anlaşılıyor. Negatif faizin artma beklentisi tahvilin fiyatını arttırmaktadır.