Negatif Faiz nedir?

Son dönemde kriz sonrası ekonomiyi canlandırmak amacıyla sıkça gündeme gelen bir uygulamadır. Merkez bankaları faizi enflasyonun altında tutarak negatif faiz uygulamaktadır.

Negatif faiz uygulamasına başvurmanın amacı nedir?

Durgunluk dönemlerinde ekonomiyi canlandırmak için alınan önlemlerden biri merkez bankasının emisyon hacmini arttırması yani piyasaya para sürerek tedavüldeki banknotları arttırması bir diğeri ise faizleri düşürmesidir. Düşük faiz uygulamasına rağmen ekonomik krizin olumsuz etkilerinin giderilememesi son parasal önlem olarak negatif faiz politikasını gündeme getirmiştir.

Negatif faiz uygulamasından beklenen,  bankaların daha ucuz kredi vermesi yoluyla kriz dönemlerinde düşen kredi talebini arttırmaktır. Bu uygulama tasarruf sahiplerini tüketim yapmaya yönlendirmeyi amaçlar. Ülkeler negatif faiz uygulamasıyla kendi para birimlerinin değerini düşürerek ihracatlarını arttırmayı ve ithalatı düşürmeyi planlamaktalar diğer taraftan kısa vadeli bonoların getirisinin düşmesi hisse senedi gibi uzun vadeli sermaye piyasası araçlarına olan talebin artmasına katkı sağlamaktadır. Sıfır ve negatif faiz uygulamalarının dünyada kur savaşlarını tetiklediğini hatırlamakta fayda var.