KAS Stopaj Vergisi Hakkında

Sayın Yatırımcımız,
 
17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 7256 sayılı “ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 19 uncu maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici  67 nci Maddesi  Kapsamında 01.01.2021 tarihinden itibaren Kaldıraçlı Alım Satım  İşlemlerinden % 10 oranında Stopaj vergisi  tahsil edilmeye başlanacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.
 
Saygılarımızla,