ICHIMOKU İNDİKATÖRÜ (ICHIMOKU KINKO HYO)

Ichimoku indikatörü olarak bilinir  forex piyasasında en çok kullanılan indikatörlerden biridir. İlk olarak 1930’larda Japon analistler tarafından geliştirilmiş ve 1960’ların sonunda yaygınlaşmıştır. Ichimoku indikatörü diğer teknik göstergeleri kullanmaya gerek kalmadan,  piyasada trendin yönünü tespit etmek, al sat sinyali üretmek ve destek ve direnç seviyelerini bulmak için kullanılır. Uzun vadeli işlem stratejilerinde daha başarılı sonuçlar verir grafiğin periyodu günlük seçilirse başarı oranı artar. Indikatörün en önemli özelliğinden biri de grafik görünümünün fiyata göre değişmemesidir.

Ichimoku indikatörü 5 çizgiden oluşmaktadır. Çizgilerden dördü hareketli ortalama yöntemindeki gibi en yüksek ve en düşük rakamların ortalamasının alınmasıyla hesaplanır. 26 ve 9 günlük hareketli ortalamalar kullanılır.  Gösterge geliştirilirken 26 ve 9 günlük hareketli ortalamaların en yüksek verimi elde ettiği tespit edilmiştir. Ichimoku İndikatörü yorumlanırken piyasa tarafından ağırlıklı olarak standart değerler (26 ve 9 günlük hareketli ortalama) kullanılmaktadır.    

Tenkan Sen ve Kjun Sen seviyeleri destek ve direnç noktalarını gösterir. Aynı zamanda bu seviyelerin çakışması al- sat sinyali olarak kullanılır.

Bulut analizinin temelini Tenkan Sen ve Kijun Seni’in uzaklaşması, yakınlaşması ve kesişmeleri oluşturur. 

1-      Tenkan Sen:9 Periyotluk hareketli ortalama (En yüksek fiyat+En düşük fiyat)/2

2-      Kijun Sen:26 günlük hareketli ortalama      (En yüksek fiyat+En düşük fiyat)/2

3-      Senkou Span A: Tenkan sen ve Kijun Sen toplanarak 2 ye bölünür ve 26 periyot ileri kaydırılır.

4-      Senkou Span B: 52 periyot içindeki en yüksek ve en düşük değerler toplanarak ikiye bölünür ve çıkan değer 26 gün ileri kaydırılır.

5-      Chinkou Span: Kapanış fiyatının 26 periyot geriye kaydırılması ile elde edilir. Bulunan değer 26 periot önceki kapanışın üzerindeyse boğa piyasası, altındaysa ayı piyasasına işaret eder. 

Destek ve direnç seviyelerini tespit ederken 9 günlük ortalama fiyata daha yakın olduğu için ilk destek seviyesi olarak kullanılır. 26 günlük ortalama ise 2. Destek olarak kabul edilir. 

4. ve 5. Çizgi (Senkou Span A ve Senkou Span B) arasındaki alana Ichimoku Bulutu (Koma)  denir. Bulut trend çizgilerinin görevini yapar.

 • Fiyatlar bulutun aşağısına inerse düşüş trendi  
 • Fiyatlar bulutun üzerine çıkarsa yükseliş trendi olarak yorumlanır.
 • Fiyat bulutun üzerinde kaldığı sürece yükseliş hareketi devam etmektedir.
 • Bulutun kalın olması desteğin veya direncin güçlü olduğunu gösterir.
 • Bulutun içinde hareket eden fiyat yatay trendi gösterir.
 • Bulutun renginin mor olması düşüş trendini
 • Bulutun renginin turuncu olması yükseliş trendini gösterir.
 • Bulutun renginin mordan turuncuya dönmesi düşüş trendi içerisinde tepki alışı olduğunu
 • Bulutun renginin turuncudan mora dönmesi yükseliş içerisinde gelen düzetme satışını gösterir. 
 • Tenkan Sen, Kijun Sen’i yukarı kesince (Kırmızı çizgi mavi çizgiyi alttan kesip yukarı çıkarsa)alım sinyal
 • Fiyat Kujin Sen’in üzerindeyse yükseliş trendi, fiyat Kujin Sen’in altındaysa düşüş trendi
 • Tenkan Sen, Kujin Sen’i aşağı jkesince (Kırmızı çizgi mavi çizgiyi üstten kesip aşağı doğru inerse) 
 • Chioku Span fiyatı yukarı keserse alım sinyali
 • Chioku Span fiyatı aşağı keserse satış sinyali

Ichimoku İndikatörü