Günün Ajandası

İngiltere Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Mart ayında aylık %1.8, yıllık %3.6 artış gösterdi. Nisan ayına ait verinin aylık bazda %1.2, yıllık bazda %30.2 büyümesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapması halinde Sterlin’de hareketliliğe sebep olabilir. (09:00)

İngiltere GSYİH (Nisan): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Veri en son Mart ayında, ekonomide yıllık bazda %1,4 büyümeye işaret etmişti. Nisan ayına ait verinin yıllık %27.6 büyümeye işaret etmesi bekleniyor.  Verinin açıklandığı saatte Sterlin’de oynaklık gözlenebilir. (09:00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Türkiye Sanayi Üretimi (Nisan): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü, hesaplamada ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri, son olarak Mart ayında yıllık %16.6 artış gösterdi. Nisan ayında verinin %12.5 artışa işaret etmesi bekleniyor. Veri Türk Lirası ve TL varlıklar üzerinde etkili olabilir. (10:00)