Günün Ajandası

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket, kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemlidir. (10:00)

Euro Bölgesi Hizmet PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayına yönelik ilk okuma verisi 50.3 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Euro’ya pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (11:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Nisan): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. 2020 yılı Nisan ayında pandemi nedeniyle 20.2 milyon kişiye istihdam sağlanamamıştı. Son olarak Mart ayında 517 bin kişiye istihdam sağlandı. Nisan ayında da istihdamda artışın sürmesi ve 810 bin kişiye istihdam sağlanması bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde ABD Doları’na sınırlı yansıyabilir. (15:15)

ABD Hizmet PMI (Nisan): Satın Alma Yöneticileri endeksi (PMI) ilk okuma ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Normal şartlarda PMI verisinin 50 seviyesinin üzerinde olması sektördeki genişlemeyi ifade ederken, 50’nin altında olması sektörde daralmanın olduğuna işaret eder. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiler doğrultusunda güncel verilerden oluştuğu için önemli ekonomik göstergelerdendir. Nisan ayına yönelik ilk okuma verisi 63.1 seviyesinde açıklanmıştı. Nihai verinin ilk okuma verisinin üzerinde gelmesi Dolar’a pozitif etki edebilir. İlk okuma verisinin altında açıklanması durumunda ise olumsuz algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Nisan): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta birleşimiyle oluşturulan ISM İmalat PMI, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. Mart ayında 63.7 seviyesinde açıklanan verinin Nisan ayı beklentisi 64.3 seviyesinde bulunuyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar’da hareket gözlenebilir. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (30 Nisan): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD’de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. En son 23 Nisan ile biten hafta petrol stoklarında 375 bin varil artış beklentilerine karşılık 90 bin varil artış kaydedilmişti.  30 Nisan ile biten haftada stokların 2.2 milyon varil azalması bekleniyor. Stokların, beklentilerin altında azalması petrol fiyatları üzerinde olumsuz, beklentilerden daha fazla azalması ise petrol fiyatları üzerinde olumlu etki yaratabilir. (17:30)