Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mart): Ekonomik güven endeksi 100'ün üzerindeyken genel ekonomik durum hakkında iyimser bir görünüm gösterirken, 100'ün altında olduğunda karamsar bir görünüm gösterir. 2020 yılı Şubat ayında 97,5 seviyesinde açıklanan endeks için 2020 yılının üçüncü verisinin açıklanması bekleniyor.  Mart ayı verinin 97,5 seviyesinde açıklanan son verinin üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Şubat): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği beklentisiyle birlikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %0.6 açıklanan kişisel gelir artış oranının 2020 yılının ikinci ayında %0.3 açıklanması bekleniyor. 2020 yılına %0.2 ile başlayan kişisel harcamaların 2020 yılının ikinci ayında %0.3 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (15:30)