GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GROSS DOMESTİC PRODUCT-GDP)

Gayri safi yurtiçi hasıla, bir ülkenin ekonomik performansını izlemeye yardımcı olan en önemli makro ekonomik göstergedir. Ulusal bir ekonomide 1 yıl içerisinde üretilen toplam nihai mal ve hizmetlerin parasal değerini o dönemin fiyatlarıyla ölçer. Özetle, bir ekonomideki büyüme veya daralmayı gösterir. (Nihai mal; tekrar üretimde kullanılamayacak tüketim, yatırım ve ihracat için kullanıma hazır mal ve hizmetler). GSYİH verisi, beklenti ve geçmiş değeriyle birlikte yorumlanmalıdır. Beklenti ve geçmiş değerinden iyi açıklanması halinde, ilgili ülkenin para biriminin değerinde artış beklenir. Gayri safi yurtiçi hasıla, büyümeyi ölçer fakat büyümenin sürdürülebilir olup olmadığına dair bilgi içermez. Kaydi olmayan ekonomi, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesine dayalı, uzun vadede daralmaya neden olabilecek türde yanlış yatırımlar, doğal afetler ve savaşlardan sonra yapılan yeniden yapılandırma harcamaları gibi,  gayri safi yurt içi hasılanın geçici olarak hızla yükselmesine neden olabilecek faktörler varsa veriyi yorumlarken bu tür faktörleri de göz önünde bulundurmak gerekir.

GDP Nedir?

Gross Domestic Product  (GDP) kelimesinin baş harflerinden oluşan yabancı ülkelerin milli hasılayı ölçmek için kullandığı kısaltmadır.
GDP Nedir

Gayri Safi Yurt İçi Hasıla = tarım+sanayi+inşaat+ticaret+ulaştırma ve haberleşme+mali kuruluşlar+konut+hizmetler toplamı+ithalat vergisi

GSYİH’nın GSMH’dan farkı gelirlerin sadece ülke sınırları içerisinde oluşmasıdır.

Gayri Safi Milli hasıla: GSYH+ Net dış faktör gelirleri şeklinde formülize edilir.

Gayri safi milli hasıladan amortismanlar çıkartılarak ‘’SAFİ MİLLİ HASILA’’ elde edilir.

Aşağıdaki tabloda 2008-2013 yılları arasında en büyük 20 ekonomiye ait GSYİH oranlarındaki değişimi görüyoruz.

(Milyar Dolar, 2008-20013)
ÜLKELER 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ABD 14.195.0 14.533.2 15.227.9 16.131.8 17.013.9 17.862.6
ÇİN 7.792.7 8.684.5 9.773.9 10.978.8 12.308.8 13.779.3
HİNDİSTAN 3.289.8 3.616.8 3.979.7 4.388.8 4.828.5 5.305.1
JAPONYA 4.438.7 4.586.4 4.752.4 4.936.3 5.116.6 5.296.3
ALMANYA 2.906.4 2.989.7 3097.7 3.225.9 3.357.4 3.486.4
RUSYA 2.274.6 2.461.7 2.657.7 2.874.0 3.099.1 3.330.6
İNGİLTERE 2.215.9 2.292.4 2.412.4 2.543.2 2.664.9 2.786.5
BREZİLYA 1.961..5 2069.9 2.202.9 2.339.9 2.480.6 2.625.9
FRANSA 2.116.6 2.181.7 2.278.5 2.388.0 2.498.1 2.609.4
İTALYA 1.826.9 1.864.7 1.912.4 1.972.4 2.032.5 2.097.4
MEKSİKA 1.399.9 1.457.3 1.556.3 1.668.5 1.775.2 1.874.5
İSPANYA 1.403.8 1.452.9 1.525.3 1.612.9 1.704.2 1.800.2
KORE 1.275.9 1.355.6 1.446.5 1.547.4 1.650.8 1.756.8
KANADA 1.308.3 1.357.9 1.430.1 1.508.1 1.583.9 1.653.9
ENDONEZYA 907.0 981.2 1.064.4 1.159.7 1.261.2 1.369.5
TÜRKİYE 942.0 999.9 1.069.3 1.146.5 1.226.9 1.311.1
İRAN 813.0 866.5 924.1 988.1 1.054.7 1.123.7
AVUSTRALYA 801.0 840.4 883.6 932.8 983.9 1.036.8
TAYVAN 734.0 777.8 828.9 886.5 948.8 1.013.5
POLONYA 665.0 706.7 754.3 807.4 863.3 9.22.0