Fibonacci ve Teknik Analiz

Fibonacci her sayının kendisinden önce gelen sayıyla toplanmasından oluşan bir sayı dizisidir. Dizideki sayılar kendisinden önceki sayıya bölündüğünde altın orana gittikçe yaklaşan bir dizi elde edilir. Fibonacci sayı dizisindeki sayıların birbirine oranı olan 1,618 sayısı doğada sanatta ve hayatın her alanında görülmektedir.

Fibonacci dizisi :

1, 1, 2, 3,5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…

ALTIN ORAN (PHİ SAYISI)

Matematik ve sanatta bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen uyum açısından mükemmel boyutları verdiği düşünülen geometrik bir orandır. Fibonacci sayı dizisi kendinden önce gelen sayıya bölündüğünde sonuç 1,618 sayısına yaklaşır. Serideki 13. Sıradaki sayıdan sonra gelen sayılar kendinden bir önceki sayıya bölündüğünde bu oran 1,618 olarak sabitlenir. Bu oran altın orandır.

FİBONACCİ DİZİSİ VE TEKNİK ANALİZ

Doğanın düzeninde bulunan bu matematiksel yapı finans piyasalarında teknik analizle karşımıza çıkıyor.

Fibonacci dizisindeki her sayıyı kendisinden sonra gelen sayıya böldüğümüzde sonuç 0,618 sayısına yaklaşır. Dizideki her sayıyı kendinden iki sonra gelene bölersek sonuç 0,382 olur. Teknik analizde en çok bu yöntemle bulunan katsayılardan 0,382, 0,500 ve 0,618 oranları kullanılmaktadır. Bu katsayılar destek ve dirençlerin tespitinde kullanılır.

Teknik analizde fibonacci düzeltme seviyelerinden üç şekilde fardalanılabilir.

  • Fibonacci düzeltme seviyeleri (Retracement)
  • Fibonacci zaman aralıkları (Time Zones)
  • Fibonacci fanları