Enflasyondaki Bozulma Sürüyor

Enflasyonda mevsim ve kur etkisi devam ediyor
TÜFE kasım ayında beklentilerin üzerinde %1.49 yükseldi. Bu sonuçla birlikte yıllık enflasyon %11.90’dan %12.98 seviyesine yükselmiş oldu. 

ÜFE verisi ise kasım ayında %2.02 artarken yıllık ÜFE rakamımız %17.28’den %17.30 seviyesine ulaştı. ÜFE’de sürekli yaşanan yükseliş, TÜFE içinde önemli bir baskı olmaya devam ediyor. 

Çekirdek TÜFE ise aylık bazda %1.07 artarken, yıllık çekirdek TÜFE %11.82’den %12.08 seviyesine yükselişini sürdürdü. 

Ana harcama gruplarına bakıldığında fiyatı düşen grup bulunmazken, enflasyonda ağırlığı olan Gıda, giyim, konut ve ulaştırma gruplarındaki artış devam ediyor. 

Aylık artışın büyük kısmı Gıda ve Ulaştırmadan
Aylık oluşan %1.49 enflasyonun %1.25’lik kısmı sadece bu dört gruptan gelmiş durumda. Sadece Gıda grubundan %0.46 gibi enflasyona katkı görülüyor. Geçen ay mevsimlik etkiyle fiyatı en çok artan giyim sektöründe bile fiyat artışları devam etmiş durumda. 

Yıllık enflasyonda artışı hızlandıran bir diğer faktör ise geçen yıl kasım enflasyonunun düşük gelmiş olması. Bu durum baz etkisi yaratarak enflasyondaki yıllık büyüme hızını artırmış durumda. 

Görünümdeki bozulma sürüyor
Sonuç olarak enflasyon görünümündeki bozulma devam ediyor. Hem çekirdek tarafındaki bozulma devam ederken, hem de yükselen kurdan dolayı kur geçişkenliğinin tekrar başlamış olduğunu görüyoruz. 

Özellikle Gıda fiyatlarındaki bozulma dikkat çekiyor. Hem mevsimsel hem de kur etkisiyle yükselişler gözlemleniyor. Gıda komitesinin sürekli sözü edilen çalışmalarının sonuçları henüz görülebilmiş değil. 

Hedefler Gerçekleşmeyecek
Sonuç olarak hükümet’in orta vadeli programındaki enflasyon hedefi olan %9.5 seviyesinin oldukça üzerinde bir enflasyonla yılı kapatacağız görünüyor. Geçen yıl Aralık ayındaki enflasyon %1.64 olmuştu. Bu yıl Aralık ayında bu seviyenin üzerinde gelirse yıllık bazda artış devam edecek, altında gelirse ise yıllık enflasyon bir miktar düşecek ancak yine de yılı %12 üzerinde bir enflasyon ile kapatacağız görünüyor. 

Enflasyonda mevsimlik etkilerin bir süredir etkili olduğunu dikkate alırsak gelecek aylarda bu etkilerin ortadan kalkması ile enflasyonda normal seyirler oluşabilir. Gelecek yılın ilk çeyreğinde ise baz etkisinin de yardımıyla yıllık bazda enflasyon verisinde bir düşme görebiliriz. Elbette burada kur seviyesi de önemli olacak. Kurda yeni bir yükseliş olursa bu enflasyona ilave baskılar yaratabilir.