Enflasyon Nedir?

Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına nazaran artması yani şişmesi demektir. Deflasyonun tersidir. İlk tanımda iki durumdan bahsedilmektedir.

enflasyon nedir

Fiyatlar genel düzeyinin hızlı ve sürekli artışına enflasyon denilmektedir. Bu tanım da iki önemli, üzerinde durulması gereken nokta söz konusudur. Bu noktalardan ilki piyasa da ki tüm ürünlerin fiyat artışına tabi olmasıdır. Örneğin; bir kalemin fiyatı iki lira olsun. Bu kaleme olan talebin arttığını ancak arzının sabit kaldığını varsayalım. Bu durum da kalemin fiyatı artacaktır. İşte burada kalemin fiyatın da yaşanan artışı enflasyon olarak nitelendiremeyiz. Bunun nedeni piyasa da sadece kalemin fiyatının artmış olmasıdır. Üzerin de durulması gereken bir diğer nokta ise fiyatların sürekli olarak artması gerektiğidir. Kesik kesik yaşanan ve devamlılık arz etmeyen fiyat artışları enflasyon olarak adlandırılamaz.

Enflasyonun Nedeni Nedir?

Bir ekonomi de enflasyonun oluşmasında pek çok etki vardır. Bunlar arz, talep gibi faktörlerdir. Bir ürünün talebin artması o ürünün fiyatının da artmasına sebep olmaktadır. Makroekonomik anlamda tüm ürünlerin talebinin artması enflasyona yol açar ve fiyatları yükseltir. Piyasa da likitide fazlasının oluşması talebin artmasına ve fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Burada likitide ile anlatılmak istenen paradır. Para en likit mal ve hizmet satın alma aracıdır. Likitide yani para artışı tüketim artışına sebep olurken daha fazla mal ve hizmet alım talebine neden olacaktır. Örneğin; bir ailenin aylık gelirinin bin lira olduğunu varsayalım. Bu ailenin geliri bin beş yüz liraya çıkarsa, daha fazla ürün alabilecektir. Bu da talebin artmasına anlamına gelmektedir. Toplam talep artışı ise piyasa da enflasyon yaşanmasına neden olacaktır.