Endüstri 4.0

Tarihte 1. Endüstriyel devrim buharlı makinelerin bulunmasıyla gerçekleşmiş, 2. Endüstriyel devrim üretimde elektriğin kullanılması ve seri üretime geçiş, 3. Endüstri devrimi ise; Günümüzde elektronik teknolojilerin yerine programlanabilir makinelerin kullanıldığı dijital teknolojidir.

4. Endüstri devriminin temel amacı ise,  birbirinden fiziksel olarak farklı yerlerde bulunan fabrika ve makinelerin internet aracılığıyla ve insandan bağımsız bir şekilde birbirleriyle iletişim kurarak, imalat, kararlarının alınmasından dağıtıma kadar üretim sürecini yürütmesidir.

İnternet of things; Türkçeye şeylerin(Nesnelerin)  interneti olarak çevrilmiştir. İnsanlar dışında nesnelerin internete bağlanması vizyonunu ifade eder.

4. Endüstri devrimi bu vizyondan yola çıkarak üretim süreçlerinde insan faktörünün rolünü azaltmayı internet ve mobil iletişim ağı kullanarak işçiliği minimize edip düşük maliyet ve az enerjiyle İmalat yapmayı hedefleyen yeni sanayi devrimidir.

Endüstri 4.0 bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirerek düşük maliyetli, güvenlik düzeyi yüksek donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemleri geliştirmeyi hedefler. 

Kısaca internet ve mobil iletişim ağı kullanarak işçiliği minimize edip düşük maliyet ve az enerjiyle

İmalat yapmayı hedefleyen yeni sanayi devrimidir.