Ekonomik Gelişmeler

Türkiye 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Berat Albayrak yapmış olduğu sunumunda, 2020 yılında mali disipline kararlılıkla devam edileceğini, sürekli ve kalıcı gelir kaynakları oluşturularak kamu kaynaklarının verimli ve tasarruflu kullanılması amacıyla yapısal değişiklikler hayata geçirileceğini belirtti. Türkiye ekonomisinde göstergelerin olumlu gittiğini, finansal saldırılara karşı yerinde ve zamanında yapılan müdahalelerle döviz kurundaki dalgalanmanın azaldığını ve finansal piyasaların normalleştiğini ifade etti. Albayrak, para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük, tek haneli seviyelere indireceklerini söyledi.

TCMB Başkanı Murat Uysal İstanbul Sanayi Odası (ISO) ‘da yapmış olduğu konuşmasında, fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulmasının kritik önemde olduğunu belirtti. Mevcut projeksiyonlara göre yılsonu itibariyle pozitif büyüme kaydedilen bir yılda cari fazla vermiş olacaklarını ifade etti. Önümüzdeki dönemde para politikası duruşunu enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığını sağlayacak şekilde belirlerken finansal istikrara yönelik olarak zorunlu karşılık gibi araçları etkin biçimde kullanarak, yapısal politika alanındaki analizlerle kamuoyunda farkındalık oluşturma misyonunu yerine getirmeye devam edeceklerini ekledi. Bunu yaparken Merkez Bankası ve reel sektör arasındaki iletişim köprüsünü daha da güçlendireceklerini konuşmasında yer verdi. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin olarak bir ürünün kutuda tutulmak için alınmayacağını, kendi ihtiyaçlarının olduğunu dile getirdi.  

ABD

ABD Başkanı Donald Trump, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

ABD GSYIH 3Ç döneminde çeyreklik %2.1 olarak açıklandı. Aynı dönemde, kişisel tüketim çeyreklik olarak %2.9 oldu. 

ABD çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ekim ayında %0.6, aynı dönemde dayanıklı tüketim malları siparişleri ise %0.6 olarak gerçekleşti. 

Avrupa

Avrupa Birliği'nin (AB) 2020 yılı genel bütçesi Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. AB'nin 2020 yılı bütçesinde gelirler 168,7 milyar euro, harcamalar ise 153,6 milyar euro düzeyinde belirlendi.