Satıcıların alıcılardan daha güçlü olduğu piyasalarda ortaya çıkar. 
">

DÜŞEN ÜÇGEN FORMASYONLARI (DESCENDİNG TRİANGLE)

Satıcıların alıcılardan daha güçlü olduğu piyasalarda her tepe bir önceki tepenin altında oluşacak şekilde bir düşen trend hareketi gözlenir. Fiyatlar düşüş eğilimindedir. Düşen üçgen formasyonunda trendin dipleri birbirine yakın seviyelerde oluşmaktadır. Tepeler birleştirilerek bir düşen trend çizilir. Yükselen üçgenin aksine, dipler yakın seviyelerde oluştuğu için dipleri birleştiren ve üçgenin alt kenarını oluşturan çizgi düz bir çizgidir. Dipleri ve tepeleri birleştiren iki çizgi kesiştiğinde bir üçgen şekli meydana gelir. Fiyatlar üçgenin içerisinde sıkışırken işlem hacmi de gitgide daralmaktadır. Fakat fiyatlar üçgen içerisinde hareket ederken,  düşüş hareketleri esnasında oluşan hacimler yükseliş hareketleri esnasında oluşan hacimlerden daha yüksektir. Formasyonun tamamlanması için fiyatın üçgenin alt kenarını aşağı doğru ve yüksek hacimle kırması gerekir. Formasyon tamamlandıktan sonra düşüş hareketi başlar düşüş hareketi devam ederken diplerden gelen alışlar düzeltme hareketine neden olabilir. Düzeltme hareketlerinde yaşanan yükselişlerde işlem hacminin daraldığı gözlenir. 

Düşen üçgen formasyonunun hedefi tespit edilirken üçgenin yüksekliği ölçülür. Formasyon tamamlandıktan sonra hedeflenen fiyat seviyesi üçgenin yüksekliğinin (h) boyu kadardır.