Devalüasyon Nedir?

Devalüasyon, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükümetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

Ekonomik bir terim olan devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülke para birimleri karşısında değerinin düşürülmesidir. Buradan da anlaşılacağı gibi devalüasyon devlet tarafından yapılan bir işlemdir. Ülke ekonomisine müdahale amacıyla yapılır. Kötü giden ekonominin toparlanması açısından zaruri bir durum olabilir.

devalüasyon nedir

Devalüasyonun uygulanma sebebinin en önemli ortamı ekonominin dış ticaret dengesinin açık veriyor olmasıdır. Yani ödemeler bilançosunda toplam ithalatın, toplam ihracatın üzerinde olmasıdır. Bu durumda ülkede dış ticaret açığı doğar. Bu ortamda devalüasyon yapılarak ilgili ülkenin satın alma gücünü düşürüp, ihracatı arttırmak amaçlanmaktadır. Çünkü ithal mallarının fiyatı artar ve insanların satın alma gücü düştüğü için daha az ihraç malı alırlar. Aynı zamanda ülkenin dış ülkelere satacağı mallarında fiyatları düşmüş olur ve ihraç mal satışı artar, ihraç geliri artar. İthalat giderleri de azalacaktır. Böylece cari açık azalacak ve ödemeler dengesi oluşacak.

Özetle Devalüasyonun Etkileri;

• İç fiyatlar azalır
• İhracat artar
• Dış fiyatlar artar
• İthalat artar

Devalüasyon Nedir Nasıl Değerlendirilir?

Hükümetler devalüasyon yapmakta bazen mecbur kalırlar. Ama bunu doğru yapmak gerekir. Yani arz ve talep esneklikleri dikkate alarak yapılmalıdır. Her şey doğru yapılsa dahi devalüasyonun olumsuz yanları da vardır. Enflasyonu arttıran bu işlem aynı zamanda dövizle ödenen dış borç yükünü de arttırmaktadır. Merkez bankasının müdahalesinin bu kadar yoğun olduğu ülkeye güven söz konusu olmaz ve devalüasyon yapan ülkenin kredibilitesi azalır.