Değerlendirme: Ödemeler Dengesi / Ocak

Ocak ayı Cari ödemeler dengesi 1.804 mn $ açık yönünde geldi. Piyasa beklentisi 2.500 mn $ açık vermesi yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında açık yönünde oluşan piyasa beklentisinden daha iyi bir veri gelmiş. Bu veri ile birlikte yıllık veri 6.494 mn $ fazla oldu.

Bu arada 2019 yılı cari işlemler fazlası 1.7 milyar $ fazladan 8 milyar $ fazlaya revize edilmiş görünüyor. Bununla ilgili TCMB Ödemeler Dengesinde 2013-2019 Dönemi Verilerinde yaptığı güncellemeleri duyurdu. Uluslararası Hizmet ticareti İstatistiklerinin ve Genel ticaret sistemine göre açıklanmaya başlanan Dış Ticaret İstatistiklerindeki güncellemeler bunda etkili olmuştur. 

Ocak ayında doğrudan yatırımlara 765 mn $ giriş olurken, portföy yatırımlarında 1.222 mn $ çıkış oluşmuş. Diğer yatırımlarda ise 1.239 mn $  açık dikkat çekiyor. Resmi rezervlerde bu ayda 2.934 milyon ABD doları net azalış oldu. Başka bir deyişle Ocak ayında kendimizi finanse edememekle birlikte Merkez Bankasının rezervlerinden kullanmışız. 
Genel finansman hesabını özetlersek,  765 mn $’lık doğrudan yatırım girişine, 1.222 mn $ portföy çıkışı ve 1.239 mn $’lık diğer yatırımlardan çıkışını çıkardığımızda 1.696 mn $ açık verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 574 mn $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 1.122 mn $’lık bir finansman açığımız oluşuyor. Buna cari hesaptan gelen 1.804 mn $ açığı çıkardığımızda ulaşılan 2.926 mn $ döviz açığını TCMB rezervlerden kullanmışız. Geçen yılın Ocak ayından bu yana Merkez Bankasına toplam 122 mn $ gibi oldukça düşük bir rakam eklemişiz. 

Sonuç olarak, Ocak ayında kendimizi finanse etmekte zorlanmışız. Bu açıdan bakıldığında olumsuz bir veri olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte parasal olmayan altın ithalatındaki artış ve düşük sezon aylarında olduğumuzdan turizm gelirlerindeki yatay katkı veride etkili olmuş görünüyor. Gümrük verilerine göre; şubat ayı dış ticaret açığı 2.996 mn $ olarak açıklandı. Burada ocak ayı verisine göre azalma var. Buna bağlı olarak şubat ayı cari işlemler verisinde cari açık rakamında bir miktar azalma görülebilir. Merkez Bankası son dönemde tüketici kredilerindeki belirgin artışın dış denge üzerindeki yaratabileceği etkileri bertaraf etmek için zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gidilmişti. Bu yıl ekonomik aktivitelerdeki ılımlı iyileşmeye bağlı olarak önümüzdeki dönemde cari açık tarafına geçebileceğimiz bir ortam oluşabilir.