Değerlendirme: Ödemeler Dengesi / Mart

Mart ayı Cari ödemeler dengesi 4.923 milyon $ açık yönünde geldi. Beklenti 4 milyar $ açık yönündeydi. Beklentinin üzerinde bir cari açık verisi aldığımızdan bahsetmek mümkün. Yüksek dış ticaret açığı cari ödemeler dengesindeki tabloyu bozmuş.

Turizm gelirleri ve hizmet gelirlerindeki baskı Mart ayında açığın büyümesinde etkisi olmuş görünüyor. Dengeleyen tarafta ise petrol ve emtia tarafındaki düşüş etkili oldu. Sert gerileyen petrol fiyatları enerji ithalatımızı aşağı çekiyor ancak Koronavirüs nedeniyle ihracat ve turizmden kaynaklı gelirden vazgeçmiş oluyoruz. 

Mart verisi Koronavirüs dönemini yaşadığımız ilk veri. Nisan ve Mayıs ayına yönelik verileri yaşadığımız konjonktür etkiye dayanarak daha keskin gelebilir. Bununla birlikte Mayıs ve Haziran ayında yüklü itfalar var. Bunları cari ödemeler dengesinin finans hesabı açısından takip edeceğiz. 

Doğrudan yatırımlarda giriş olmasına karşın, portföy yatırımlarında 5.5 mly $ gibi güçlü bir çıkış olmuş. Bu yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve DİBS’lerdeki satışından kaynaklandı. Diğer yatırımlarda da 2.9 mly $ çıkış dikkat çekiyor. Genel olarak finans hesabının zayıf olduğunu belirtmekte fayda var.

Genel finansman hesabını özetlersek, 796 mn $’lık doğrudan yatırım girişine, 5.498 mn $ portföy çıkışı ve 2.974 mn $’lık diğer yatırımları çıkardığımızda 7.676 mn $ açık verdiğimiz dikkat çekiyor. Bundan 3.987mn $’lık net hata noksanı çıkardığımızda yaklaşık 11.663 mn $’lık bir finansman açığımız oluşuyor. Buna cari hesaptan gelen 4.923 mn $ açığı eklediğimizde ulaşılan 16.586 milyar $ döviz açığını TCMB rezervlerinden kullanmışız. Bu oldukça yüksek bir rakam.

Sonuç olarak Mart ayını finanse edememekle birlikte kendimizi finanse edebilmek için TCMB resmi rezervlerinden 16.589 mn TL ihtiyaç duymuşuz. Nisan ayı dış ticaret açığımız 3.9 milyar $ seviyesinde geldi. Dış ticaretin baskısını biraz daha az hissedebiliriz. Ancak salgının etkileri devam ettiğinden cari işlemler dengesini zayıflatan etkenler sürecektir.