Kasım ayında 518 mn $ cari açık açıkladık. Beklenti 400 mn $ açık yönündeydi. Bu açı">

Değerlendirme: Ödemeler Dengesi / Kasım

Kasım ayında 518 mn $ cari açık açıkladık. Beklenti 400 mn $ açık yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında beklentinin hafif üzerinde cari açık vermiş olduk. Yıllık bazda 2.725 mn $ cari fazla ve Ocak – Kasım dönemi arasında 4.249 mn $ cari fazla verdik. Yıllık rakamlarda haziran ayından bu yana artarak devam eden cari fazlada Kasım ayı rakamıyla hafif bir hız kesme oldu. Bunda ekonomideki ılımlı toparlanmanın etkisi hissediliyor olabilir.

Bununla birlikte Kasım ayı rakamının alt kırılımda dış ticaret dengesinin 1.1 mn $ açık vermesi etkili olmuş görünüyor. Hizmetler dengesinde özellikle seyahat gelirlerindeki artışın hızında azalma olması kasım ayı verisini etkilemiş görünüyor. Bunda yaz aylarını geride bırakmamızın yaratmış olduğu düşük turizm sezonu etkili olmuş görünüyor.

Kasım ayında doğrudan yatırımlara 236 milyon $ giriş oldu. Doğrudan yatırımlarda geçen aya kıyasla güçlü bir giriş olmamasına karşın Ocak – Kasım döneminde doğrudan yatırımlarda giriş olması dikkat çekici. Bununla birlikte kasım ayında 2 milyar $ portföy girişi sağlanmış. Geçen ay 2.7 milyar $ portföy çıkışı olmuştu. Kasım ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon ABD doları net satış yapması alt kalemler itibariyle dikkat çekici görünüyor. Diğer yatırımlarda ise 829 mn $ giriş var. Tüm bunlarla birlikte resmi rezervlere 743 milyon $ eklemeyi başarmışız.

Genel finansman hesabını özetlersek,  236 mn $’lık doğrudan yatırım girişine, 2.050 mn $ portföy girişi ve 829 mn $’lık diğer yatırımlardan girişlerini eklediğimizde 3.115 mn $ fazla verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 1.859 mn $’lık net hata noksanı düştüğümüzde yaklaşık 1.262 mn $’lık bir finansman fazlamız oluşuyor. Buna cari hesaptan gelen 518 mn $ açığı çıkardığımızda ulaşılan 744 mn $ döviz fazlasını TCMB rezervlerine eklemişiz. Yılbaşından bu yana Merkez Bankasına toplam 6.863 mn $ eklemişiz.

Sonuç olarak, hem ithalat tarafındaki toparlanma hem de ihracat kalemindeki gelişmeler doğrultusunda bundan sonra cari işlemler dengesinin peyderpey açık vermeye devam etmesi beklenebilir. Yılın son çeyreğinde ekonomide oluşabilecek hızlanma cari fazlanın hız kesmesine neden olabilir. Bu açıdan aralık ayı cari işlemler dengesinde cari fazlada yavaşlamanın devam etmesini beklemekteyiz. Cari işlemler dengesinin finans hesabı geçen aya kıyasla daha güçlü olmasına karşın henüz ciddi bir iyileşmeden bahsetmek zor. Buna karşın kasım ayıda Merkez Bankası rezervlerine ekleme yapmamız olumlu oldu. Gümrük verilerine göre; aralık ayı dış ticaret açığı 2.674 mn $ olarak açıklandı. Burada bir artış var. Buna bağlı olarak aralık ayı cari işlemler verisinde cari açık rakamında bir miktar artış görülebilir.