Değerlendirme: Ödemeler Dengesi / Aralık

Aralık ayında 2.798 mn $ açık yönünde geldi. Piyasa beklentisi 3 milyar $ açık yönündeydi. Bu açıdan bakıldığında piyasa beklentisine yakın bir cari açık vermiş olduk. 2019 yılını 1.674 mn $ cari fazla ile kapadık. Bizim yıl sonu beklentimiz 1 – 2 milyar $ cari fazla verebileceğimiz yönündeydi. Bu açıdan beklentimize paralel yıllık rakam almış olduk. Ancak bu tablo 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarından itibaren değişebilir. Ekonomide oluşan canlanma ile birlikte cari ödemeler dengesinde tekrar cari açık vermeye başlayacağımız bir ortam oluşabilir.

Verinin finans hesabı tarafında, Aralık ayında, 281 mn $ doğrudan yatırım girişi oldu. Portföy yatırımlarında ise 871 mn $ çıkış var. Diğer yatırımlarda ise 370 mn $ giriş bulunuyor. Aralık ayı verileriyle birlikte net hata noksan 2.481 mn $ seviyesinde gelirken, Aralık ayını finanse edebilmek için TCVMB rezervlerinden 5.4 mn $ kullandık. Cari ödemeler dengesinde Aralık ayını az da olsa finanse edememişiz.

Enerji hariç cari denge verisinde Aralık ayında 165mn $ fazla görünüyor. Ancak bu rakam aylık olarak Temmuz 2018’den bu yana en düşük rakam. Bu tarafta ciddi bir daralma var. 2020 yılının ilk aylarında enerji hariç cari dengede daralmalar devam edebilir. 2019 yılının tamamında enerji hariç cari fazla 35.5 milyar $ olarak görünüyor. Altın ve Enerji hariç cari fazla ise 44.8 milyar $ seviyesinde. 

Genel finansman hesabını özetlersek,  281 mn $’lık doğrudan yatırım girişine, 871 mn $ portföy çıkışını ve 370 mn $’lık diğer yatırımlardan girişlerini eklediğimizde 220 mn $ açık verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 2.481 mn $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 2.261 mn $’lık bir finansman fazlamız oluşuyor. Buna cari hesaptan gelen 2.798 mn $ açığı çıkardığımızda ulaşılan 537 mn $ döviz açığını TCMB rezervlerinden kullanmışız.  Buna karşılık, 2019 yılında toplam 6.324 mn $ TCMB rezervlerine eklemişiz. Bu açıdan bakıldığında olumlu. Buna karşın 2020 yılında ekonomik koşulların değişmesiyle birlikte cari açık vermeye başladığımız dönemde cari açığı finanse edip edemeyeceğimiz önemli olacak.