milyon dolar geleceğini yönündeydi. Buna karşın gelen veri mart ayında gelen verinin oldukça altında. Bu ">

Cari İşlemler Dengesi Değerlendirme - Nisan

milyon dolar geleceğini yönündeydi. Buna karşın gelen veri mart ayında gelen verinin oldukça altında. Bu açıdan bakıldığında olumsuz denilebilir. Böylelikle Ocak – Nisan ayında 21.799 Milyon dolar cari açık olurken geçen senenin aynı döneminde açıklanan rakama göre %80 düzeyinde yükselmiş. 

Yıllık cari açığımız ise 57.073 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen aya göre %3 yukarı ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla %67 yükseldi. Cari açığın GSYİH’ya oranı ise yüzde 6.6 seviyesinde olmuş. Bu oran giderek yükseliyor. Bu açıdan şimdilik kontrol dışında görünmese de ilerleyen süreçte yükselmeye devam etmesi stresi artıracaktır.

Finansman tarafı nisan ayında daha dengeli 
Nisan ayı cari işlemler dengesinin finansman tarafında doğrudan yatırımlarda artış, buna karşın portföy yatırımlarında çıkışlar devam etmiş. Mart ayında da tablo buna yakındı. Doğrudan yatırımlarda nisan ayında 703 milyon dolar girişler var. Bu açıdan bakıldığında cari açığın finansmanında doğrudan yatırımların katkı yapması olumlu denilebilir. Buna karşın portföy yatırımlarındaki çıkışlar devam etmiş. Mart ayında 3 Milyar dolar portföy çıkışı olduğu dikkate alındığında nisan ayında daha az bir portföy çıkışı olduğunu belirtelim. Nisan ayı portföy çıkışları 502 milyon dolar olmuş.  Sıcak para girişlerinde önemli ölçüde azalma var. Ancak portföy çıkışlarının Mayıs ayında hızlanmasını ve yüksek bir rakam gelmesini bekliyoruz. 

Finansman kaleminde en dikkat çekici nokta ise diğer yatırımlarda oluşan yüklü girişler oldu. Diğer yatırımlarda nisan ayında 7.726 milyon dolar giriş olmuş. Bu rakam 2018 yılının en yüksek rakamı oldu. Bu açıdan bakıldığında yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.893 milyon ABD doları net azalış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 2.017 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Cari işlem dengesinde ilk dört aylık cari açık 21.799 milyon dolar oldu. İlk dört ayda doğrudan yatırımlarda 1.778 milyon dolar giriş oldu. Her ne kadar şubat – mart ve nisan aylarında portföy çıkışı olmasına karşın yılın ilk ayında giren yüksek portföy girişi ilk dört ayı etkilemiş görünüyor. Ocak – Nisan dönemi portföy yatırımlarından 1.842 milyon giriş görünüyor. Halen Ocak ayının yüksek portföy girişinin önemli etkisini hissediyoruz. Diğer yatırımlarda ise ilk dört ayda toplam 16.426 milyon dolar oluşmuş durumda.

Mayıs ayı cari açık finansmanı açısından olumsuz olabilir
Mayıs ayında özel sektörün önemli ölçüde dış borç ödemesi olduğunu biliyoruz. Bu açıdan mayıs ayı cari açık verisi hem portföy yatırımları hem de diğer yatırımlar kalemi açısından finansman kalitesini bozabilir. Dış borç ödemelerinin yükü, gelecek ay açıklanan cari açık tablosunda olumlu olmayabilir. Olumsuz bir finansman tarafı ile yüksek cari açık beklentimizi gelecek ay için koruyoruz.

Özetle, Finansman tarafı cari açıkta dengeyi korumuş görünüyor. Doğrudan yatırımlarda 703 milyon dolar giriş, portföy yatırımlarında 502 milyon dolar çıkış ile diğer yatırımlarda 7 milyar 726 milyon dolar eklendi. Buna net hata noksan kaleminden gelen 264 milyon dolar eklendiğinde toplam finansman 8 milyar 191 milyon dolar olmuş. Bu rakamı nisan ayı cari açık rakamından çıkardığımızda geriye kalan 2 milyar 761 milyon doları rezervlere eklemeyi başarmışız.  

2018 yılı Ocak ayı dışında nisan ayında resmi rezervlere ek yaptık. 2018 yılı genelinde ise yılın ilk dört ayında resmi rezervlere yaklaşık 2 milyar dolar eklemişiz. Bu açıdan olumlu. Buna karşın parasal olmayan altın yüksek ithalat rakamı ile artan petrol fiyatları cari açığın genel görünümünü bozmakta. Türkiye’nin TL faizlerinin de arttığı dikkate alındığında kısa vadeli borçlanma girişimleri cari açığın finansmanını dar boğaza sokmakta.