Cari İşlemler Dengesi Değerlendirme / Kasım

Cari işlemler dengesi kasım ayında 986 milyon $ fazla verdi. Kasım ayına yönelik oluşan piyasa beklentisine paralel bir veri olduğu görülüyor. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı geçen ay 39.400 milyon $ açık iken kasım ayı verisiyle yıllı cari işlemler açığı 33.932 milyon $’a geriledi. Bununla beraber 2017 yılı Ocak – Kasım döneminde 39.608 milyon $ olan cari işlemler açığı 2018 yılı aynı döneminde 26.185$ olarak açıklandı.

Verinin finans hesabında 1 milyar $ doğrudan yatırım girişi oldu. Böylelikle Ocak – Kasım döneminde 7.016 milyon $ doğrudan yatırımlardan giriş sağlamış olduk. Portföy yatırımlarında ise Ocak ayından sonra en çok giriş sağlanan ay kasım ayı olmuş. Portföy yatırımlarına kasım ayında 1.720 milyon $ giriş sağlanmış. Buna karşın yıl genelinde ağırlıklı olarak portföy çıkışı gerçekleştiğinden Ocak – Kasım döneminde 1.432 milyon portföy yatırımlarından çıkış olmuş. Diğer yatırımlarda ise 296 milyon $ net çıkış var. Ancak Ağustos, Eylül, Ekim aylarındaki yüklü çıkış kasım ayında yok. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları ile yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları sırasıyla 2.733 milyon ABD doları ve 678 milyon ABD doları net azalış kaydettiğini söylemek mümkün.

Genel finansman hesabını özetlersek, 1 milyar $’lık doğrudan yatırım girişine, 1.7 milyar $ portföy girişini ekleyip, 296 milyon $’lık diğer yatırımlardan giderleri çıkardığımızda 2.425 milyon $ fazla verdiğimiz dikkat çekiyor. Buna 994 milyon $’lık net hata noksanı eklediğimizde yaklaşık 3.419 Milyon $’lık bir finansman fazlamız oluşmuş görünüyor. Buna cari hesaptan gelen 986 milyon $ eklediğimizde ulaşılan 4.404 Milyon $ döviz fazlasını TCMB rezervlerine eklemişiz. 

Sonuç olarak cari işlemler dengesinde yıllık olarak gerilemenin devam etmesini bekliyoruz. Muhtemelen yılı 27 – 28 milyar $ cari işlemler açığı olarak bitireceğiz. 2018 yılında cari açığın milli hasılanın yüzde 3.2’si seviyesinde oluşması beklenebilir.

Cari işlemler dengesinde ithalattaki daralmanın en önemli gösterge olduğunu söylemek mümkün. Bununla birlikte altın ithalatındaki daralma da cari işlemler dengesine olumlu yansıdı. 2017 yılı kasım ayında altın ithalatı 16.2 milyar $ seviyesinde iken 2018 yılı kasım ayında 12.8 milyar $’a geriledi. Bunun net bir şekilde olumlu etkisini cari işlemler dengesinde görüyoruz. Aynı zamanda turizm gelirlerindeki artış 2018 yılında pozitif bir katkı yaratmasıyla birlikte 2019 yılında 70 milyon turist hedefi dikkate alındığında 2019 yılında da turizm gelirlerinin pozitif yansımasını alacağız gibi duruyor.

2019 yılı için büyüme aktivitelerinin ne kadar ön plana çıkarılacağı cari işlemler dengesi açısından önemli olacak. Şu anda ekonomik koşullar daralmayı gösterdiği ve talep koşulları azaldığı için cari işlemler dengesinde iyileşmenin sürdüğünü görüyoruz. Baz etkisinden ötürü ise yıllık cari açıkta hızlı bir düşüş oluyor. Buna karşın özellikle 2019 yılı 3. Ve 4. Dönem için ekonomik büyümenin artırılması desteklenirse, biz dışarıya borçlanmaya devam eden bir tablo ortaya koymayı sürdüreceğiz. Başka bir ifadeyle, 2019 yılının ilk yarısında yıllık cari açığın devam etmesini, yılın ikinci yarısından itibaren ise yeniden yükselmesini bekliyoruz.

Veri ekonomideki yavaşlamaya dikkat çekmesi açısından borsa için çok etkili bir veri değil. Hemen hemen beklentiler dahilinde olması açısından da Türk Lirasına ekstra bir olumlu etki yaratmasını beklemiyoruz. Şu ana dek olan işlemlerde bu düşüncemizi doğruluyor.