Cari İşlemler Dengesi Değerlendirme

Temmuz ayı cari işlemler dengesi 1.7 milyar $ olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayna göre cari açık %63 azaldı. Piyasa beklentisi cari açığın 1.8 milyar $ geleceği yönündeydi. Beklentiden iyi bir veri. Böylelikle yıllık cari açığımız 54.5 milyar $ oldu. Ancak yıllık veride geçen yıla göre %46 artış var. Yılın ilk yedi ayında ise cari açık 33.1 milyar $ olurken geçen yılın aynı dönemine kıyasla %26 yüksek. Aylık daralmaların yıllık verideki artışı düşürmesi beklenebilir.

Portföy çıkışları dikkat çekiyor

Portföy yatırımlarında ise 279 milyon $ çıkış dikkat çekiyor. Portföy yatırımlarında Ocak ayında gelen 5 milyar $’lık giriş dışında diğer aylarda çıkış olması sıcak paranın yavaş yavaş çıkmaya başladığının göstergesi olarak dikkat çekmekte. Bu açıdan Ocak – Temmuz döneminde 426 milyon $ çıkış olmuş. Yıllık portföy yatırımları 6 milyar $ girişe işaret etse de 2017 yılının aynı döneminde 14.4 milyar $ portföy girişi olduğu dikkate alındığında girişler yarı yarıya azalmış. Sıcak parada çıkış yaşanmış. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 463 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 115 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Temmuz ayında doğrudan yatırımlarda 707 milyon $ giriş oldu. Yıllık rakamda 7.2 milyar $ doğrudan yatırım girişi oldu. Ocak – Temmuz dönemi değerlendirildiğinde ise doğrudan yatırımlar 3.5 milyar$  oldu. 2017 yılın aynı döneminde 4.5 milyar $ girişler vardı.

Diğer yatırımlarda ise temmuz ayında 764 milyon $ giriş oldu. Haziran ayında diğer yarımlarda 4 milyar $ çıkış sonrasında Ocak – temmuz dönemi toplam diğer yatırımlarda 13 milyar $ giriş var. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 701 milyon ABD doları, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları da 737 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Genel olarak, temmuz ve haziran aylarına yönelik veriler cari açıkta önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyrin görüleceğine yönelik havayı destekliyor. İç talepteki yavaşlamanın Ağustos ayı cari işlemler dengesi üzerinde olumlu etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Özellikle turizm gelirlerinin 2018 yılı genelinde artış trendi iyileşme kaydederek önümüzdeki dönemde de cari dengeye katkı sağlayacaktır. Diğer yandan kura yönelik gelişmelerin ve ABD yapımlarının seyrine bağlı olarak global büyüme dinamiklerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Özetle, doğrudan yatırımlarda 707 milyon $ giriş, portföy yatırımlarında 279 milyon $ çıkış ile diğer yatırımlarda 764 milyon $ eklendi. Buna net hata noksan kaleminden gelen 2.983 milyon $ eklendiğinde toplam finansman 4 milyar 175 milyon $ olmuş ve cari açığı finanse edilmiş. Bu rakamı temmuz ayı cari açık rakamından çıkardığımızda geriye kalan 2 milyar 424 milyon doları TCMB rezervlerinden karşılamışız.