BİST

BIST, Borsa İstanbul deyiminin yaygın olarak kullanılan kısaltmasıdır. BIST, hisse senetlerinin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VOB) ve İstanbul Altın Borsası’nın (İAB) bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir piyasadır. BIST’in kurulma amacı piyasalarda işlem gören varlıkların tek bir çatı altında toplanarak, yatırımcılara daha kolay, istikrarlı ve güvenli bir yatırım ortamı sağlamak olarak açıklanabilir.

BIST yerli ve yabancı yatırımcılara, düzenli, şeffaf ve güvenilir bir alım-satım ortamında sahip olduğu modern teknolojik olanaklar ile çeşitli ürünlere yatırım yapma seçeneği sunmaktadır. BIST piyasalarında işlem gören hisse senetleri, borçlanma araçları, borsa yatırım fonları ve varantlar; tüm piyasalarda elektronik olarak işlem görür ve oluşan piyasa bilgileri anında duyurulur.

BIST piyasaları; Pay Piyasası, Gelişen İşletmeler Piyasası, Tahvil ve Bono Piyasası, Yurt Dışı Sermaye Piyasası olmak üzere dört ana başlıkta toplanır.

Pay Piyasası; birçok farklı endüstriyel sektörden halka açık şirketlerin hisselerinin işlem gördüğü, ulusal pazar, kurumsal ürünler pazarı, fon pazarı, ikincil ulusal pazar, gözaltı pazarı, birincil piyasa, toptan satışlar pazarı ve serbest işlem platformunu içermektedir.

Gelişen İşletmeler Piyasası, gelişme ve büyüme potansiyeline sahip fakat borsa kotasyon şartlarını sağlayamayan şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacı ile ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebilmesi amacı ile BIST bünyesi altında kurulmuş bir piyasadır.

Tahvil ve Bono Piyasası, bünyesinde kesin alım-satım pazarı, repo-ters repo pazarı, menkul kıymet tercihli repo pazarı, bankalararası repo-ters repo pazarı, nitelikli yatırımcıya ihraç pazarı gibi pazarları bulunduran, hem kesin alım-satım işlemleri hem de ters-repo işlemleri için tek organize piyasadır.

Yurt Dışı Sermaye Piyasası Araçları ise, BIST bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve borsa kotunda bulunan dış borçlanma araçlarının işlem gördüğü piyasadır. Bu pazarda işlemler elektronik olarak çoklu fiyat-sürekli müzakere sistemine göre yapılmaktadır.